TAVARANTARKASTUS – TARPEELLISTA MYÖS KORONA-AIKAAN

Teksti: Raisa Harju

Koronalla on ollut vaikutuksia moneen eri elinkeinoelämän alaan. Kauppakamari on tehnyt jäsenyrityksilleen kyselyitä läpi koko korona-ajan ja esimerkiksi kesällä tehdyssä kyselyssä 74 prosenttia yrityksistä odotti koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoonsa negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana.

Moni ala on joutunut sopeutumaan ja luomaan uusia toimintamalleja, kenties jopa uusia tuotteita. Toisaalta monen innovaation alkusykäykset on saatu aikaan jonkun kriisin jälkimainingeissa tai kriisi on muutoin vauhdittanut niiden syntyä. Ehkä siis tästäkin kaikesta seuraa vielä jotain hyvää? Tavarantarkastusrintamalla korona-aika on näyttäytynyt kiireisenä ja monia erityisjärjestelyitä tarkastusten turvalliseksi suorittamiseksi on pitänyt miettiä.

Mitä tavarantarkastus on?

Tavarantarkastus on asiantuntijan suorittama puolueeton ja tekninen tarkastus, jonka perusteella tavarantarkastaja laatii kirjallisen näkemyksensä lausunnon muotoon. Tämä lausunto eli tarkastuskertomus on määrämuotoinen ja siinä ovat hyvin tärkeässä roolissa perustelut tarkastajan tekemille johtopäätöksille. Lukija pystyy niiden kautta ymmärtämään sen, että tarkastus perustuu faktoihin ja että tarkastajan päätelmät eivät ole ns. hatusta vedettyjä tai musta tuntuu -logiikkaa käyttäen tehtyjä.

Tavarantarkastusjärjestelmän perusperiaatteina ovat huolellisuus, puolueettomuus ja asiantuntemus.

Raisa Harju

Tavarantarkastusjärjestelmän perusperiaatteina ovat huolellisuus, puolueettomuus ja asiantuntemus. Puolueetonta toimintaa pyritään vahvistamaan monessa eri prosessin kohdassa. Tavarantarkastaja mm. kutsuu tarkastustilaisuuteen kaikki osapuolet ja kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus luovuttaa tarkastajalle asiakirjoja. Tavarantarkastusta koskevassa ohjesäännössä säännellään myös tavarantarkastajan esteellisyydestä. Ohjesääntö ei jää pelkästään tavoitteelliseksi korulauseeksi, vaan sen noudattamista myös valvotaan. Tavarantarkastuksen osapuolilla on mahdollisuus tehdä tavarantarkastajan ohjesäännön vastaisesta toiminnasta valitus Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnalle.

Mihin tavarantarkastajaa tarvitaan?

Tyypillisimmillään tavarantarkastus liittyy työsuoritukseen tai tuotteeseen, jonka laadusta, oikeellisuudesta tai sopimuksen mukaisuudesta osapuolet ovat eri mieltä. Tällöin ulkopuolisen ja objektiivisen tavarantarkastajan perusteltu näkemys voi estää ikävän riidan syntymisen tai ainakin sen eskaloitumisen osapuolten välillä. Turha riitely kuluttaa yrityksen voimavaroja ja aiheuttaa hankaluuksia liikesuhteissa. Pitää kuitenkin muistaa, että tavarantarkastajan tehtäviin ei kuulu tuomarina toimiminen eli hän ei saa tarkastuskertomuksessaan velvoittaa osapuolia mihinkään suorituksiin.

Akuutti riitatilanne ei kuitenkaan ole mikään edellytys tarkastuspyynnölle. Tavarantarkastusmenettelyä voi käyttää myös ennakoivasti ja mahdollisia erimielisyyksiä ennalta ehkäisten. Esimerkiksi ulkomaankaupan yhteydessä tavarantarkastaja voi tarkastaa tavaraerän tai sen pakkaamisen oikeellisuuden jo lähtömaassa. Lisäksi tavarantarkastajan puolueeton asiantuntemus tuo oivallisen lisän esimerkiksi laaduntarkkailuprosessiin. Tällöinkin on muistettava, että tavarantarkastaja ei saa heittäytyä konsultiksi – toisaalta juuri puolueeton ja neutraali suhtautuminen on se lisäarvo, jonka tavarantarkastus eri tilanteissa tarjoaa.

Korona ja tavarantarkastukset  

Korona-aika ei ole suinkaan vähentänyt tavarantarkastajien työtaakkaa. Tähän on montakin syytä. Ensinnäkin hankaluuksista halutaan päästä kriisitilanteessa mahdollisimman pienillä kustannuksilla ja nopealla aikataululla eroon. Resurssit eivät kerta kaikkiaan riitä kuluttavaan, pitkäaikaiseen ja kalliiseen riitelyyn. Toisaalta erimielisyystilanteissa halutaan saada asiaan teknisesti oikeat ratkaisut. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa ei haluta joustaa, jos työsuoritusta tai tuotetta epäillään virheelliseksi. Jokainen euro ratkaisee. Valitettavasti vasta edessäpäin saattavat vielä olla ne tilanteet, joissa puolueetonta tavarantarkastajaa tarvitaan konekannan, tuotantolinjastojen tai laitteistojen arvonmääritykseen konkurssitilanteessa.

Korona-aika on merkinnyt myös erilaisia järjestelyitä tavarantarkastusten turvalliseen suorittamiseen. Tavarantarkastajan tulee taata osapuolille tasapuolinen läsnäolo, mutta toisaalta pitää ottaa huomioon annetut kokoontumisrajoitukset sekä riskiryhmien toiveet. Tavarantarkastukseen voi aina laittaa sijaansa jonkun toisen henkilön, jos osallistuminen tuntuu riskiryhmään kuulumisen vuoksi turvattomalta tai aikataulu ei muutoin sovi kalenteriin. Joissain tilanteissa tavarantarkastaja on pitänyt aloitus- ja lopetuspalaverin teamsin tai muun sovelluksen kautta ja suorittanut tarkastuksen kohteessa yksin. Tavarantarkastaja dokumentoi huolellisesti havaintonsa ja mittauksensa ja puolueettomuusvaatimuksen vuoksi osapuolten on helppo luottaa mittausten asianmukaisuuteen. Tavarantarkastajan on myös tärkeää ohjeistaa tarkastukseen osallistuvia sen suhteen, että kukaan ei saa osallistua tilaisuuteen sairaana tai altistuneena. Myös maskin käytöstä ja turvaväleistä on hyvä muistuttaa.

Mikäli tavarantarkastajalle on tarvetta, löytyvät kaikkien tavarantarkastajien yhteystiedot sekä heidän erityisalansa Keskuskauppakamarin verkkosivuilta,  https://kauppakamari.fi/palvelut/tavarantarkastus/ .  

Please follow and like us:

Releated

ABC PLASTICS NEWS 3/2020 TÄSSÄ NUMEROSSA

Kohti vuotta 2021 Reaktiovalua ja suuria kappaleita Ylihärmästä Suomalaisia kestävän kehityksen kuluttajatuotteita Raumalta Smart Molded Structures Bring Surfaces to Life Nesteen ensimmäinen nesteytetyn muovijätteen teollisen mittakaavan koeajo Suomessa onnistuneesti päätökseen Tavarantarkastus – tarpeellinen myös korona-aikaan Kertakäyttöisiä muoveja tarvittiin sittenkin – ja tarvitaan tulevaisuudessa Please follow and like us:

PÄÄKIRJOITUS: KOHTI VUOTTA 2021

Vuosi vaihtuu toiveikkaasti, ensimmäiset rokotusannokset annettu, onnistutaanko vihdoin selättämään tuo kuukausien ajan maailmaa terrorisoinut pieni kruunupäinen hirviö. Tämä monin tavoin vaikea kulunut vuosi on jättänyt pysyvät jäljet, tarvitaan paljon työtä mutta myös inhimillisyyttä ja empatiaa, jotta selviämme jaloillemme tämän koettelemuksen jälkeen. Tuo pieni, kaikille tuntematon, oudosti käyttäytyvä nopeasti leviävä ja muuntautuva virus ei valikoi uhrejaan, […]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial