MEISTÄ JA LEHDESTÄMME

ABC Plastics News on kaikille muovialan toimijoille tarkoitettu ammattilehti. Lehti tarjoaa yli 1.600 lukijalleen uusinta uutta niin valmistus- kuin materiaalitekniikan alalta. Niin ikään se antaa apua ja ohjeita muovituotteiden designista ja suunnittelusta vastaaville. Muoviosia ja -komponentteja tuotteissa käyttävä teollisuus, kuten vedenkäsittely ja koneenrakennus, on koko ajan suuremmassa roolissa lehden levikin laajentuessa nopeasti. Tavoitteena on, että 2.000 lukijan raja ylitetään jo numerossa 3/2019.

Lehden perusarvoihin ja toimituspolitiikkaan kuuluvat korkea osaamistaso ja avoimuus. Lehden edustaman muovimission tavoitteena on jakaa muovialalle syntyvää uusinta uutta – niin yliopistotutkimuksen kuin kaupallisenkin kehitystyön tuottamaa soveltavaa huippuosaamista eri puolilta maailmaa. Lehden toiminta on puolueetonta, eikä sen omistukseen liity kaupallisia sitoumuksia.

ABC Plastics News leviää pääosin Suomessa ja sellaisille toimijoille, jotka ovat tekemisissä muovituotteiden muotoilun, suunnittelun ja valmistuksen kanssa. Lehden levikki kattaa merkittävät kaupalliset toimittajat raaka-aineisiin, koneisiin ja laitteisiin liittyen. Niin ikään sen lukijakuntaan kuuluvat henkilöt muovitutkimuksen piiristä. Eikä lehti ole unohtanut rahoittajia tai päätöksentekijöitä levikkinsä piiristä.

Toimitustiimimme

Lehtemme syntyy tiiviissä yhteistyössä muovialan asiantuntijoiden kanssa heidän osaamiseensa tukeutuen. Tässä laaja verkostomme on keskeisessä roolissa. Myös oma osaamisemme ja vuosien mittaan kerääntynyt kokemuksemme muoveista ja niistä valmistettavista tuotteista on oleellista lehtemme toimittamisessa.

Karita Silén päätoimittaja

 • 3D/AM-teknologiat
 • design ja muotoilu
 • muovit rakentamisessa
 • vesitalouden materiaalit
 • kestävä kehitys, kiertotalous
 • yhteiskuntasuhteet

Jukka Silén teknologiatoimittaja, muovialan asiantuntija

 • muovien ja metallien materiaalitekniikka
 • muovituotteiden valmistus
 • muotit ja työkalut
 • tuotteiden ja muoviprosessien optimointi
 • laatu ja vaatimuksenmukaisuus

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial