Sitran kysely: Asenne teollisuudessa kehittynyt ilmastoasioissa – parantamisen varaa kuitenkin on

Teksti: Liisa Poussa Kuvat: Sitra

Artikkeli julkaistu alun perin Sitran verkkosivulla 16.12.2019

Asenteet ilmastomuutosta kohtaan muuttuvat koko ajan suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Ilmastomuutos otetaan yhä useammin huomioon osana yritysten liiketoimintaa. Tämä käy ilmi Sitran kyselytutkimuksesta, jonka mukaan 85 prosenttia suomalaisista teollisuusyrityksistä pitää ilmastonmuutosta toiminta­ympäristöönsä nyt tai tulevaisuudessa vaikuttavana tekijänä. Parannettavaa kuitenkin on, sillä tulokset myös osoittavat, että tällä hetkellä vain hieman alle puolet kaikista yrityksistä pitää hiilineutraaliutta ja vähähiilisiä tuotteita ja ratkaisuja merkittävänä strategisen kilpailukyvyn lähteenä. Vertailupohjana tälle tutkimukselle on vuonna 2015 tehty vastaavanlainen tutkimus.

YK:n ilmastokokouksessa Madridissa neuvoteltiin edelliset kaksi viikkoa ilmastonmuutoksen hillintään tarvittavista keinoista. Paineet suurempiin päästövähennyksiin kasvavat, ja yrityksillä on keskeinen rooli ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Edelläkävijäyritysten ratkaisut myös mahdollistavat siirtymisen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Koska ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaisemisen ennakoidaan muodostavan valtaisat markkinat tulevaisuudessa, Sitra selvitti, näkeekö suomalainen teollisuus hiilineutraaliuden ja vähähiilisyyden kilpailutekijänä.

84 prosenttia suomalaisista teollisuusyrityksistä pitää hiilineutraaliutta ja vähähiilisiä tuotteita tärkeänä strategisen kilpailukyvyn lähteenä nyt tai tulevaisuudessa, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 75. Jopa suurempi osuus yrityksistä (85 %) pitää ilmastonmuutosta toimintaympäristöönsä nyt tai tulevaisuudessa vaikuttavana tekijänä. Molempien kysymysten kohdalla kuitenkin myös merkittävä ryhmä yrityksiä näki asian tärkeänä vasta tulevaisuudessa.

Kuva 1.
Kuva 2.

”On tietysti hieman huolestuttavaa, ettei edelläkävijähalukkuutta ole vielä niin paljoa siihen nähden, miten tärkeäksi asia nähdään tulevaisuudessa”, asiantuntija Samuli Puroila Sitrasta sanoo.

Tulokset käyvät ilmi Sitran Taloustutkimus Oy:llä teettämästä kyselystä, johon vastasi yli 500 suomalaisten teollisuusyritysten johtajaa tai asiantuntijaa loka-marraskuun vaihteessa. Kysely toteutettiin edellisen kerran viisi vuotta sitten.

Kuva 3.
Kuva 4.

”Sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin että sen tuomiin ratkaisuihin uskovien yritysten osuus on kasvanut hieman viidessä vuodessa, eli suunta on oikea. Yrityspäättäjien asenteet ovat muuttuneet kuitenkin yllättävän hitaasti, ottaen huomioon kuinka paljon enemmän tiedämme ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tarpeesta nopeille ilmastotoimille”, sanoo Puroila.

”Yrityksillä ja teollisuudella on keskeinen rooli ratkaisujen kehittäjänä, ja on varmaa, että vähäpäästöisten ratkaisujen markkinat kasvavat tulevaisuudessa merkittävästi. Siksi on tärkeää, että yritykset ovat mukana muutoksessa ja tutkivat ilmastonmuutoksen vaikutuksia liiketoimintaansa jo hyvissä ajoin”, Puroila jatkaa.

Suuret yritykset ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti

Suuret yritykset erottuvat selvästi koko vastaajajoukon tuloksista. Yli 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä peräti 54 prosenttia pitää ilmastonmuutosta jo tällä hetkellä todella merkittävänä yrityksen toimintaympäristöön vaikuttavana tekijänä. Vastaavasti vain neljä prosenttia suurista yrityksistä ei pidä ilmastonmuutosta lainkaan merkittävänä.

Lähes kaikki suuret yritykset (98 %) pitävät hiilineutraaliutta ja vähähiilisiä tuotteita tärkeänä strategisen kilpailukyvyn lähteenä nyt tai tulevaisuudessa.

Suurissa yrityksissä asenteiden muutos on ollut voimakasta aiempaan tutkimukseen verrattuna, sillä vuonna 2015 vain 22 prosenttia piti ilmastonmuutosta todella merkittävänä toimintaympäristöön vaikuttavana tekijänä.

Vakava suhtautuminen ilmastonmuutokseen näkyy myös suurten yritysten toiminnassa. Toiminnan hiilijalanjäljen mittaaminen on selvästi yleisempää suuryrityksissä (74 % mittaa) kuin koko vastaajajoukossa (25 % mittaa). Suuryritysten aktiivisuus näkyy lisäksi hiilikädenjäljen eli yrityksen tuottaman ilmastohyödyn mittaamisessa – suuryrityksistä 28 prosenttia kertoo mittaavansa hiilikädenjälkeä, kun vastaava osuus koko vastaajajoukosta on 14 prosenttia. Lisäksi suurista yrityksistä 60 prosenttia tavoittelee hiilidioksidipäästöjen tai hiilijalanjäljen vähentämistä ja 38 prosenttia hiilineutraaliutta.

Kuva 5.

”On hienoa nähdä, että suurissa yrityksissä ilmastonmuutokseen on jo herätty, ja siihen kiinnitetään huomiota strategisen kilpailukyvyn lähteenä. Suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet tehdä vähäpäästöisyydestä kilpailuetu kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla, ja tämän käsityksen toivoisi leviävän seuraavaksi myös kasvuhaluisiin pienempiin yrityksiin”, Puroila muistuttaa.

Elintarviketeollisuudessa tapahtunut merkittävä muutos

Toimialoittain tarkasteltuna erityisesti energiateollisuuden yritykset mieltävät ilmastonmuutoksen vaikutuksen toimintaympäristöönsä merkittäväksi ja pitävät hiilineutraaliutta ja vähähiilisiä ratkaisuja tärkeänä oman strategisen kilpailukykynsä lähteenä. Seuraavaksi merkittävimpinä nämä asiat mielletään ympäristöalalla, kemianteollisuudessa sekä metsä- ja paperiteollisuudessa.

Kuva 6.

”Elintarviketeollisuudessa voidaan havaita merkittävä muutos viiden vuoden takaiseen, kun sekä ilmastonmuutoksen merkitys että siihen ratkaisujen tuottaminen mielletään entistä tärkeämmiksi. Tätä varmasti selittää kuluttajien asenteissa tapahtuneet muutokset, jotka taas näkyvät esimerkiksi kasviproteiinituotteiden kasvaneena kysyntänä”, Puroila arvioi.

Hiilineutraalius ja vähähiilisyys suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn lähteenä -kyselytutkimus, 2019.

Please follow and like us:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Releated

May heralds even more disruption and uncertainty for petrochemicals

Author: Nigel Davies, Insights Editor, ICIS The impact of the coronavirus lockdowns on the oil, gas and chemicals industries’ integrated value chains is radically shifting relationships and profitability. It is also making planning virtually impossible, as BASF suggested last week. The environment around refining and chemical margins remains challenging, Shell CEO Ben van Beurden also […]

Korona tuli – emmekö vieläkään olleet valmiita?

Päivä 93: Tahdon oman ja henkilökohtaisen hengityssuojaimen Korona-virus on tuonut monenlaisia uusia asioita suuren yleisön tietoisuuteen. Kukapa nyt aiemmin olisi miettinyt kasvojensa peittämistä – ei kunnon suomalainen ainakaan. Korkeintaan sairaalasarjoissa olemme nähneet leikkaussalissa työskentelevän henkilökunnan verhoutuvan valkoisiin kasvosuojuksiin. Toki olemme ehkä hyväntahtoisesti hymyillen katselleet kasvosuojien läpi Helsinkiin tutustuvia, Esplanadilla kulkevia itäisiltä mailta kotoisin olevia turisteja. […]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial