MUOVITEOLLISUUS UUDEN AVAUKSEN EDESSÄ TAMPEREELLA

Teksti ja kuvat: Jukka Silén

Suomalainen muoviteollisuus kokoontui lähes vanhalla koostumuksella Alihankinta 2021-messuille Tampereelle. Positiiviset ajatukset olivat päällimmäisinä ”Pirkkahallissa” kolmena syyskuun päivänä.

Muoviteollisuuden, sen asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden keskusteluaiheet ovat Alihankinta-messuilla perinteisesti liittyneet kaupantekoon, toimituksiin sekä uutuuksiin. En väitä, että näin ei olisi ollut tälläkin kertaa. Mutta toisin kuitenkin myös oli. Tällä kertaa, kun tuttuja – ja miksei tuntemattomiakin – tavattiin, kannattaa edellisvuosien puheenaiheisiin lisätä seuraavat aihealueet:

 • Joko nyt olemme valmiita avautumaan? Kuinka sen teemme?
 • Investoiko muoviteollisuus tänään? Riittävästi?
 • Kuinka vastaamme ilmastovaatimuksiin? Mikä on muovin rooli nyt ja tulevaisuudessa?

Seuraavaan olemme koonneet sitä ajatusten vaihtoa, mikä oli ilmassa Tampereella Alihankinta 2021-messujen osastoilla ja käytävillä.

Huom! Tätä artikkelia varten kuviin henkilöitä pyydettäessä päätös maskien pitämisestä/poisottamisesta kuvauksen ajan oli täysin kuvattavilla henkilöillä.

Nyt on pakko avautua…

… ja pakko alkaa elää. Ja tavata muita ihmisiä. Siinä kolme toisiinsa helposti liittyvää ajatusta, jotka kuultiin lähes kaikilla messuosastoilla Alihankinnan kolmena päivänä. Tunnelma oli – maskeista ja käsideseistä huolimatta vapautunut, katseet eteenpäin. Eikä tunnelmaa häirinnyt kävijämäärän puolittuminenkaan. Nyt oli aikaa palvella erinomaisesti kaikki asiakkaat, mutta ennenkaikkea tavata asiakkaita, toimittajia ja yhteistyökumppaneita pitkän (lue: piiiiiitkän) hiljaiselon ja karanteenin jälkeen.

Nyt on pakko uskaltaa avautua. Rokotuksetkin ovat kunnossa.

Messuilla useampaan kertaan kuultua

Alihankinta 2021-messut toimivat omalta osaltaan ”driving froce”-tyyppisesti keskustelujen ja kanssakäymisen avaajana. Nähtäväksi jää, kuinka hyvin tässä onnistuttiin. Käydyt keskustelut messuilla antaisivat aiheen olettaa, että hyvin. Rohkeus lähteä avaamaan toimintoja, ja sitä kautta pikku hiljaa koko maailmaa, sai uutta nostetta.

MSK Plast Oy:n toimitusjohtajaa, Jaakko Lipposta (kuvassa), on hyvä referoida, kun käymme keskustelua messujen onnistumsiesta tässä asiassa. Lipposen mukaan

 • Asiakkaat ovat olleet äärimmäisen tyytyväisiä messuilla.
 • Monta asiaa saatiin – ja saadaan – nyt eteenpäin – maailma on selvästi avautumassa.

Keskustelut MSK Plast Oy:n osatolla nostivat esille yrityksen ottavan edellä kävijän roolia myös ilmastokysymyksissä – tämä niin konsernin sisällä kuin laajemminkin muoviteollisuudessa. Esillä oli niinkin suuria lukuja kuin 95 % kun puhutaan CO2-päästöistä.

Suomalainen muoviteollisuusko ei investoi?

Yksi yhteinen piirre oli esillä messujen puheenaiheissa. Nimittäin investoinnit. Olemme lukeneet pitkin viime talvea ja kevättä väittämiä siitä, että suomalainen teollisuus ei investoisi – ei ainakaan tarpeeksi. Toisaalta olemme kuulleet kesän mittaan myös täysin vastakkaisia uutisia.

Ainakaan messuilla kuullun perusteella investoimattomuus ei pitäisi laisinkaan paikkaansa – ei ainakaan, jos puhutaan muovituotteita valmistavasta teollisuudesta. Jokainen – näin uskallan väittää – yritys kertoi investoineensa koneisiin ja laitteisiin tai automaatioon. Sen perusteella on vaikea uskoa investoimattomuuteen. Viimeistään Alihankinta 2021-messujen perusteella on uskottava investointien kasvuun, Toki eri asia on, kuinka pitkäksi tämä ajanjakso jää, maamme kuitenkin on pääomien osalta suhteellisen köyhä.

Nyt on investoitu kaikki mahdollinen raha, on oltava valmis tulevaisuuteen!

Samasiltältöinen viesti useampaan kertaan kuuluna Alihankinnassa

Hyvän kuvan investointien jatkuvuudesta tulee antamaan Saksan Frierichshafenissa lokakuussa järjestettävät Fakuma-messut.

On kuitenkin hyvä muistaa, että kasvu ei tule itsekseen. Eikä pelkkä rahapanostus takaa kasvua ja/tai menestystä. Kasvun ehdottomina edellytyksinä ovat

 • asiakkaiden luottamus
 • oikeiden asioiden tekeminen
 • riittävä panostus ja investoinnit oikeisiin asioihin

Näin asiaa luonnehti raumalaisen Muottituote Oy:n toimitusjohtaja Jukka Nurmi yrityksensä messuosastolla torstai-iltapäivänä.

Toiseksi esimerkiksi voidaan nostaa Riihimäellä nykyisin toimiva Realplast Oy. sekä tuttuun tapaan kertamuovien ja komposiittien kanssa Mäntyharjulla toimiva Real Composites Oy. Konsernin yhteisosastolla yritysten osaamista esittelivät Kimmo Kullberg ja Tuomo Nikkinen.

Uusien tuotantotilojen (3.200 m2 ) ohella kaksi ruiskuvalukonetta sekä kohdepoistot ovat ivestointeina olleet suuret. Lopputulemana on ollut modernisoidun tehtaan syntyminen Riihimäkeen. Mäntyharjulla puolestaan kehityksen painopiste oli ollu tuusissa asiakastuotetissa.

Kolmas esimerkki, hyvä sellainen sekin, on nummelalainen Merocap Oy. Investointeja täysautomaattiseen muovauslinjaam sekä viisiaksiaaliseen työstökeskukseen.

Yritys Merocap Oy on 100 %:sti perheyritys. Se tarjoaa asiakkailleen muovituotteiden valmistuspalvelua, joka kattaa tuotesuunnittelun, tuotteiden valmistuksen ja loppukokoonpanon.

Kuvassa Nina ja Janika Kannus sekä yrityksen oma valaisintuote.

Yrityksen valaisinlinkin löydä täältä.

Investoinnit, tätä haluamme korostaa: On huomattava, että uusien – tai jo tehtyjen – investointien tarpeellisuutta vakuuttivat kaikki. Muovikoneet, työstökeskukset, kokoonpanolinjat, oheislaitteet, järjestelmät,… Muoviteollisuus oli tässä suhteessa erittäin yksimielinen Tampereen ”Pirkkahallissa”.

Emme missään tapauksessa hyväksy väittämää, etteikö muoviteollisuus investoisi!

ABC Plastics News Tampereella havaitun perusteella

Kohti hiilineutraalimpaaja kestävämpää muoviteollisuutta, tavoitteena negatiivinen CO2-taso

Hiilineutraalius oli yksi messujen kuumimpia kysymyksiä. Paineita niin raaka-aineita kuin valmistusprosessejakin kohtaan tulee asiakaspinnasta. Monet haluavat tuotteensa olevan vähintäänkin pienemmän hiiliekvivalentin tuote. Toki tavoitteet suunnittelijoiden – ja varsinkin kuluttajien suunnalta ovat koko ajan korkeammalla tasolla. Tuotteen – tai komponentin – pitää olla aste asteelta ”vihreämpi”.

Tässä muutamia havaintoja ja mielipiteitä messuilla kuultuna.

Kaarinalainen ruiskuvaluyritys Okartek Oy on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden – jopa negatiivisen CO2-tason saavuttamisen. Alihankinta-messuilla yritys toi esille ei-fossiilisen ISCC-standardin, jonka soveltaimsessa yritys kertoi olevansa Suomen ykkönen ruiskuvalun alihankkijoissa.

 • ”ISCC-standardi tuo ei-fossiiliset raaka-aineet samoin ominaisuuksin kuin perinteisetkin.” Näin asiaa luonnehti Sami Varjonen Okartek Oy:ltä. Ja jatkoi
 • ”ISCC:ssä edellytetään ketjun kaikkien toimijoiden olevan sertifioituja.”
ISCC näkyvästi esillä Okartek Oy:n osastolla-

Heinävaarassa Joensuun kupeessa toimiva All Plast Oy oli messuilla liikkeellä teemalla ”Muovi elää metsästä – Bioplastic Future”. Oman yhteistyöverkostonsa kautta yritys on lanseeraamassa ensimmäistä biohajoavaa muovia – ja tuotteita myös – markkinoille.

All Plast Oy on satsannut toimitusjohtaja Timo Vuorisalon mukaan koneinvestointeihin niin ruiskuvalukoneiden kuin työstökeskustenkin osalta.

Muotinvalmistus halutaan pitää yrityksissä ehdottomasti omissa käsissä. Tästä esimerkkinä panostukset työstökeskuksiin.

Merkittävä kasvu on toimitusjohtaja Vuorisalon mukaan tavoitteena.

Monilta kotipihoilta tuttu Biolan Oy oli tuttuun tapaan esillä tytäryhtiönsä, Favorit Tuote Oy:n osastolla. Favorit Tuote Oy:n toimitusjohtaja, Kaj Paavola, kertoi messuilla panostuksen olevan erityisesti tuotannonkehityksessä, missä kestävyys (sustainability) on keskeisessä roolissa. Energian tuottaminen on yrityksessä keskeistä, mm. aurinkopaneleja kaksinkertaistamalla. Tällä hetkellä yrityksen tunnusluvut ovat tuulienergian kohdalla 500 kW, auringon osalta 170 kW.

Osastolta pongattiin pyörimässä laboratoriomittakaavan rotaatiovalulaitteisto – tyhjänä tosin. Mielenkiintoinen, monelle messuvieraalle varmasti uusi tuttavuus.

Kaj Paavola ja Mikko Vähätalo Biolan Oy:n osastolla.

Ruiskuvalutuotteisiin . ja erityisesti nestemäisiin ruiskuvalettaviin silikonituotteisiin – keskittynyt Laukamo Group Oy toimii Somerolla sijaitsevasta tehtaastaan käsin.

Yritys esitteli messuilla tyhjömetalloinnin, jonka avulla saadaan valmistettua heijastava pinta muovituotteeseen. Yrityksen toimitusjohtajan, Hannu Palokankaan, mukaan Laukamo Group Oy on ainoa tämän tuotantoteknologian osaaja Suomessa.

Menetelmässä alumiini höyrystetään muovituotteeseen. Kyseessä on galvaanista pinnoitusta ympäristöystävällisempi ja kustannustehokkaampi menetelmä.

Etelä-Savon Kuortissa toimiva ruiskuvalutoimija, Plastep Oy, oli sitten viime messujen siirtynyt uuden omistajan alle. Myös toimitusjohtajuus oli vaihtunut Antti Zittigin siirryttyä yrityksen johtoon.

Yrityksen messuosasto oli Katja Niemisen ja Heli Vesannon hallussa kiitettävästi. Muovien vieminen ympäristöystävällisempään oli tuonut biopohjaiset ja uusiutuvat täyteaineet mukaan kehitystyöhön Plastep Oy:llä. Valitettavasti – näin tutkijan ja kehittäjän innokkaassa ja uteliaassakin roolissa asiaa lähestyen – salaisuuden verho ei vielä auennut. Toivotatvasti mahdollisimman pian kuitenkin.

Hyvän kuvan Plastep Oy:n osaamisesta sai, kun tutustui yrityksen jakaman messukassin tuotteisiin säästölippaasta avaimenperien kautta OLKA-vaateripustimiin. Eikä pidä unohtaa Plastep Oy: ”lippulaivaa”, Palaset-tuoteperhettä.

Biopohjaisia täyteaineita Plastep Oy:n osastolla.
Plastep Oy:n ruiskuvalutuotteita messukassista.

Kesä jatkui ruiskuvaluyritys Wiitta Oy:n messuosastolla – ainakin näin saattoi päätellä esittelijöiden Hawaji-paidoista ja shortseista. Selvittämättä kuitenkin jäi, kuinka kuuma messutunnelma osastolla vallitsi.

Pulkka by Wiitta

Juha Kalevala Wiitta Oy:stä esitteli 12 tuotteen sarjaa, joissa mukana myös kierrätysmuovi materiaalina.

Toimituksenkin käteen annettiin osastolla kaksi kierrätysmuovista valmistettua liukuria. Suurkiitos siitä! Niiden testivaihe lehtemme toimituksen lähiympäristössä Tampereella odottaa vielä lumipeitettä. Nähtäväksi jää, kuinka kierrätysmuovi kestää varsin kovissa testiolosuhteissa esi- ja alakoululaisten laskuasennoissa.

Wiitta Oy kuuluu messuyrityksistä siihen joukkoon, joka on tehnyt tässäkin artikkelissa mainittuja koneinvestointeja. Yrityksen mukaan neljä uutta KraussMaffeita on lötänyt uuden kodin itselleen Heinolassa.

Kierrätettävät ja biomateriaalit

Mtaeriaalitekniikka on aina ollut keskeisessä asemassa Alihankinta-messuilla. Aiemmista vuosista poiketen kierrätys- ja matalahiiliset muovimateriaalit olivat keskeisemmässä asemassa tänä vuonna. Ei välttämättä raaka-ainetoimittajien osastoilla, vaan suoraan tuotevalmistajien tuotteissa ja keskusteluissa heidän kanssaan.

Muovialalla monelle tuttu Erik Lähteenmäki edusti messuilla Bjørn Thorsenia ja yrityksen tuotteita. Varsin hedelmälliset keskustelut koskettivat ajan henkeen sopivaa kysymystä

 • ”Voisiko tuotevalmistaja ilmoittaa asiakkaalle, kuinka paljon luontoa ko. materiaalin valmistus kuluttaa? Entä voisiko valmistaja tätä lukemaa vaatia?”

Lähteenmäen mukaan Ranska on uusiutuvien muoviraaka-aineiden kärkimaa, jopa 80 % käytetystä muovitraaka-aineesta on uusiutuvaa, ei-öljypohjaista.

KIerrätys materiaalinvalinnassa korostuu myös siinä suhteessa, että jatejakeen tulee olla kierrätettävissä uusien, neitseellisten raaka-aineiden kanssa. Lähteenmäki otti keskusteluissa esille tuotenimet Optipren ja Optiflex, joista molemmatovat kierrätettävissö polypropeenin kanssa,

Teknisiä tuotteita ja komponentteja, osaamisen laajentamista, uutta asiakaspintaa

Alihankinta-messuilta tuttuun tyyliin myös tämä yritysten liiketoiminnan keskeisten asioiden, osaamisen ja tuotteiden esittely oli tälläkin kertaa esillä messuosastoilla.

On hyvä muistaa – ja erityisesti korostaa, että myös tämän otsikon alla kuvatut yritykset kehitystoimineen ovat kaikki kestävän kehityksen polulla, kenelläkään muoviteollisuudessa ei ole varaa jättäytyä ympäristöteeman ulkopuolelle.

Tässä esimerkkejä tämän vuoden messujen tarjonnasta.

Asoma Oy Kangasalta tunnetaan muovien lämpömuovauksen osaajana. Lähtömateriaalina on tällöin muovlevy. Teknisiä osia tehdään työkoneisiin, raha-automaatteihin muutamia tässä mainitaksemme. Muovin ohella näihin osiin liitetään myös metallinen runko vahvistamaan rakennetta.

Lämpömuovattu muovirakenne, Asoma Oy.

Kierrätys ja kierrätettävyys olivat esillä keskusteluissa myös Asoma Oy:n osastolla. Riittävän puhtaan muovilevyjätteestä yritys antaa jopa lupauksen kotiuttamisesta.

On mahdollista ottaa muovilevyjäte takaisin prosessiimme, jos jäte riittävän puhdasta

Henry Luuppala, myyntipäällikkö, Asoma Oy

Kierrätysnäkökulmaa vahvistamaan tulisi ottaa jo suunnittelussa huomioon muovi-metallirakenne – ei yksinomaan lujuuden tai valmistuksen näkökulmasta. Henry Luuppalaa siteeraten

 • ”Kierrätys pitää ottaa huomioon jo tuotetta suunniteltaessa. Näin erityisesti muovi-metallirakenteissa.”
Lämpömuovattuun muoviin liittyy Asoma Oy:llä usein metallinen runko.

Ajatec Oy Ruskolta on ollut piensarjavalmistuksessa mukana jo 20 vuotta. Suunta tässä ajassa on ollut yksitttäisten kappaleiden valmistuksesta kohti piensarjavalmistusta. Myös valmisistusprosessin jälkitoimet korostuvat koko ajan enemmän.

Yrityksen toimitusjohtajan, Dan Björklöfin mukaan sarjakoot kasvavat, jolloin siirrytään – tai on jo siirrytty – yksittäisten kappaleiden valmistuksesta sarjatuotantoon, tai opa vuosituotantosopimuksiin.

Ajatec Oy, Dan Björklöf.

Tavarantarkastajyhdustys oli tälläkin kertaa mukana. Perinteisten timeksiantojen ja niiden syiden ohella esillä oli myös Korona-aika ja sen vaikutus toimeksiantojen määrään ja tyyppeihin. Myös ulkoa tuotujen tavaraerien laadukkuus – tai muutokset niissä – oli esillä mahdollisina kohteina korona-ajan tavarantarkastuksille.

Mainittakoon, että tämän artikkelin kirjoittaja, Jukka Silén, on edelleen ainoa muovien ja kumien HTT Suomessa. Tarkemmin tämän linkin kautta.

Rotaatiovalutekniikalla muovituotteita valmistava Motoplast Oy:n toimitusjohtaja Reijo Ström kertoi viennin olevan yrityksessä suuressa roolissa. Hän korosti yrityksessä valmistettujen high-techasiakastuotteiden leviämistä maailmalle. Esimerkkejä näistä tuotteista oli nähtävillä Motoplast Oy:n messuosastolla alla olevan kuvan mukaisesti. Samoin esillä oli yrityksen osaaminen teknisten muovien rotaatiovalajana – mm. PA, PET ja sähköäjohtavat muovit.

Reijo Ström, Motoplast Oy. Taustalla yrityksen valmistamia asiakastuotteita,

Ruiskuvaluun ja puhallusmuovaukseen liiketoimintansa perustava virtolainen perheyritys Virtain Muovityö Oy oli esillä osastonsa kanssa vanhalla tutulla paikallaan.

Muiden samankaltaisten yrityskommenttien tavoin VMT tavoittelee kasvua liiketoiminnassaan. Kasvun vakuutena on korkealaatuinen o, pitkät asiakassuhteet sekä kasvavat koneinvestoinit.

Asiakasvirtaa VMT Oy:n messuosastolla. Taustalla yrityksen myyntipäällikkö Ville Mäkinen.

Naantalilainen Profmer Oy esitteli messuilla In Mold Coating (IMC)-tekniikalla valmistettuja PUR-tuotteita sekä menetelmän etuja perinteiseen verrattuna.

Profmer Oy:n toimitusjohtajan, Matti Mattilan, mukaan IMC-tekniikkaa käyttäen saadaan väri kappaleen pinnalle suoraan muotista. Näin ei erillistä maalausta tarvita. Lisäksi saadaan tuotteelle parempi UV-kestävyys.

Toimitusjohtaja Matti Mattila, Profmer Oy
IMC-tuotteita

PDat Oy esitteli messuilla kärkituotteinaan oheisen kuvan mukaisia optiikkatuotteita. Ari Lehtonen yrityksestä totesi ruiskuvalukapasiteetin kasvaneen paljon. Tämä mahdollistaisi tuotetiden valmistamisen asiakkaalle, samoin muottimuutosten tekemisen.

Yrityksen tuotesortimentissa todettiin olevan em. optiikkatuotteiden ohella suurten ruiskuvalutuotteiden ja 2K.kappaleiden valu.

Virolaisen CIPAX:in osastolla esiteltiin yrityksen rotaatiovalutekniikan tuotteita. Yrityksen edustajien, Timo Nevalainen ja Tuomo Rasinaho, markkina juoma- ja jätevesituotteiden ei ole kehittynyt käsikädessä, vaan juomavesipuoli on edennyt edellä kohottaen segmenttiään. Yrityksen tuotteet ovat maahan upotettavia säiliöitä.

CIPAX merssuosastoineen Alihankinnassa.

Finnprofiles Oy Sastamalasta eistteli messuilla mallia, jossa asiakaslähtöisesti räätälöitäisiin

 • raaka-aine
 • ominaisuudet
 • muoto

Pentti Väänäsen mukaan kehitystyö keskittyy enemmän prosessin alkupäähän. Esimerkkinä Finnprofiles Oy:llä kehitetyistä tuotteista oli mm. metallivahvisteinen silikonitiiviste kone- ja laitepuolelle vientiin.

Sievi-Tools Oy Oulaisista valmistaa lujitetuille kertamuovituotteiden valmistukseen tarkoitettuja lujitemuovimuotteja. Myös muita muoviteollisuuden muotteja valmistetaan. Yrityksen markkina-alueena on Eurooppa. toki toimituksia Suomeenkin on.

Yrityksen toimitusjohtajan, Harri Salmelan, mukaan muottien käsinkiillotus tuo yrityksen tuotteille merkittävän kilpailuaseman. Viisiaksiaalinen työstö on omiaan lisäämään yrityksen kilpailukykyä muoteissa.

Sievi Tools Oy:n tuotantoa: Impelleri.
Harri Salmela, Sievi Tools Oy.
Please follow and like us:

Releated

ALIHANKINTA 2021 ROHKAISI TEOLLISUUTTA TAPAAMAAN KASVOTUSTEN

Teksti: Jukka Silén, kuvat: Tampereen Messut ja Jukka Silén Tampereen perinteiset Alihankinta-messut ja AlihankintaHEAT-tapahtuma näkivät päivänvalon jälleen 21. – 23.9.2021 pandemian aiheuttaman välivuoden jälkeen. Messuilla oli mukana 917 näytteilleasettajaa 16 maasta. Messuvieraiden määrä yli puolittui normaalista yli 16 000 kävijästä jääden tällä kertaa 7 460 kävijään. Messujen positiivinen tunnelma osoitti kuitenkin sen, että teollisuuden ammattilaiset ovat […]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial