VALUKANAVA 3: RIVAT JA NIIDEN KÄYTTÖ (RIBS)

Teksti ja kuvat: Jukka Silén

Suunnittelija ei aina saa muovituotteelle (metallisten tapaan) riittävää lujuutta ja/tai jäykkyyttä. Tuote taipuu tai vääntyilee usein liikaa. Tällöin tuotteen lujittaminen ja jäykistäminen rivoituksella nousee mahdolliseksi ratkaisutavaksi. Toki lujuutta voidaan tuoda tuotekohtaisesti muutenkin suunnittelun keinoin, tai käyttämällä lujempaa ja suuremman kimmomodulin muoviraaka-ainetta.

Rivoitus mahdollistaa ohuemmat seinämänpaksuudet ja pienemmän raaka-aineen kulutuksen. Niin ikään voidaan käyttää esimerkiksi polypropeenia sellaisissa konstruktioissa, joissa muuten pitäisi käyttää lujempia, mutta samalla kalliimpia muoveja.

Ripojen suunnittelu ja niiden sijoittaminen on yksi vaikeimmista tehtävistä muovituotteen suunnittelijalle. Hyvin usein lopputulema on – jos ei aivan väärä – niin kuitenkin ratkaisu, joka ei ole (lähellekään) optimaalinen tuotteen ominaisuuksien sekä valmistettavuuden varmistamisen kannalta.

Ripojen muodosta ja sijoittamisesta

Rivat eivät kuitenkaan voi olla minkälaisia tahansa tai sijaita missä vain, vaan niiden käytölle on tietyt ehdot ja säännöt. Sen lisäksi ripojen suunnittelussa pitää ottaa huomioon valmistettavuus. Ripojen täyttyminen ruiskuvalussa pitää varmistaa jo suunnitteluvaiheessa, samoin niiden pinnanlaatu pitää olla hyvä.

Tätä voidaan tarkastella oheisen kuvan mukaisella esityksellä. Mitä suuremmaksi em. pinta-ala (ympyrä B kuvassa) muodostuu verrattuna seinämään piirrettyyn ympyrään (A), sitä varmemmin jähmettyminen etenee väärässä järjestyksessä – ja tuotteeseen syntyy sisäisiä jännityksiä sekä sisäisiä huokosia ja pintaan painamia (=imujälkiä). Todennäköinen muodostumisalue on ympyrän B kohdalla – huokoset rakenteen sisällä, imujäljet pinnassa.

Nämä ongelmat ovat taklattavissa ripojen oikeanlaisella suunnittelulla. Oheiseen kuvaan on koottu muovituotteiden rivoitukseen liittyvää säännöstöä.

Kuva: Muovituotten rivoituksen ohjeistusta.

Suunnitteluohjeita

Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon seuraavan tiivistelmän mukaisia ohjeita ripojen käytölle. Niiden mukaan pitää ottaa huomioon, että

  1. Ripojen oikea paksuus – samoin muoto – on merkittävä tekijä ruiskuvalun onnistumisessa. Sillä on suuri vaikutus jäähtymisnopeuteen ja kutistumaan sekä sitä kautta tuotteen vääntyilyyn.
  2. Perussääntönä voidaan pitää sitä, että rivan paksuus olisi 60 – 80 % siitä seinämästä, mihin se liittyy. Kiiltävillä materiaaleilla käytetään tätä ohuempia ripoja, 40 % suhdeluku riittää.
  3. Määrä. Yleensä kannattaa käyttää mahdollisimman suurta määrää pienempiä ripoja kuin suuria ja paksuja. Ripojen sijoittelussa kannattaa myös toimia ”säästeliäästi”. Ripojen lisääminen jälkikäteen on helpompaa kuin niiden poistaminen. Lisäksi liiallinen määrä lisää tuotteen massaa.
  4. Ripojen korkeus saa olla maksimissaan kolminkertainen rivan tyven paksuuteen verrattuna.
  5. Päästöt suunnitellaan niin, että niiden minimiarvo on 1 astetta.
  6. Ripojen sijoittamispaikat ovat tärkeitä. Kannattaa huomata, että väärin sijoitettuna rivat eivät paranna jäykkyyttä – päinvastoin. Sääntönä voidaan pitää ripojen keskinäiselle etäisyydelle vähintään kaksi kertaa seinämänpaksuus.
  7. Pyöristyssäde rivan juuressa suunnitellaan minimissään arvoon 0,5 – 1,0 x seinämänpaksuus.
  8. Ripojen sisusta suositellaan – erityisesti paksujen ripojen kohdalla – suunnittelemaan ontoksi. Näin ehkäistään imujälkien syntymistä kappaleen pintaan.
  9. Ruiskuvalettavuuden varmistaminen. Ohuet rivat voivat olla vaikeita täyttää. Materiaalin valinta on tärkeässä asemassa. Tässä kannattaa tarkata sulaindeksiä.
Please follow and like us:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Releated

ABC PLASTICS NEWS 4 2019 TÄSSÄ NUMEROSSA

Pääkirjoitus: Muovi on kestävän kehityksen materiaali Miljövänlig plast med hjälp av jäst Muovipaniikin sijaan tarvitaan muovitietoisuutta CSI-Komposiittien valmistus kehittyy uuden lähestymisen kautta Korvaaja perinteiselle muoville Digitalisaatio saapui tuotevalmistukseen K2019 Auch wir sind da gewesen Tavarantarkastus – valvottua ja vahvistettua asiantuntemusta Kuukauden kuluttajamuovituote Biolan Pikakompostori Valukanava: Rivat ja niiden käyttö Muoveista meiltä ja muualta Please follow […]

PÄÄKIRJOITUS: MUOVI ON KESTÄVÄN KEHITYKSEN MATERIAALI

Vuosi 2019 on ollut aikamoista kujanjuoksua muoveille ja niistä valmistetuille tuotteille. Viikoittain – joskus useamminkin – olemme saaneet lukea uutisia siitä, kuinka muovit levittäytyvät jätteinä ympäri maailman luontoa. Me, muovien kanssa tekemisissä olevat, olemme väliin hämmentyneitä, väliin jopa vihaisia tästä ryöpytyksestä.  Mitä pitäisi tehdä, että saisimme ihmiset – ja tiedotusvälineetkin – suhtautumaan asiakeskeisesti – ja […]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial