SE OLI MUOVIA – JA ON VIELÄKIN – MUTTA MYÖS ALIHANKINTAA

Muovimateriaaleilla ja -tuotteilla sekä niiden valmistustekniikoilla on aina ollut iso rooli Alihankinta-messuilla. Mitä olisikaan tämä tamperelainen messutapahtuma ilman ruisku- tai rotaatiovalua. Tai lämpömuovausta, tai…

Monien yritysten messupolku on ollut pitkä. Jotkut, esimerkiksi kaarinalainen Okartek Oy tai Ravelast Oy Kellosta ovat olleet mukana joka kerta alusta alkaen. Ja matka jatkuu edelleen. Monien muiden kanssa, samassa liiketoimintaketjussa, kesken ei jätetä…

Positiivisessa ilmapiirissä, mutta…

Ajatukset maailman menosta olivat viime vuotiseen tapaan positiiviset. Ilmapiiri oli hyvä, hymy oli edelleen herkässä. Mutta… Yhä useammissa keskusteluissa pohdittiin tulevaisuutta – miltä Suomi, maailma, ja ennen kaikkea muoviteollisuus näyttää tulevaisuudessa, vaikkapa ensi keväänä.

Keskustelut haluttiin luonnollisesti pitää yleisellä tasolla. Oman yrityksen tilanteeseen ei tavalliseen suomalaiseen tapaan haluttu ottaa kantaa. Sellainen ajatus jäi, että juuri tällä hetkellä tilauksia riittää, ja siis menee vähintäänkin kohtuullisesti (= jopa hyvin). Hyvä niin!

Mutta epävarmuus lisääntyy. Messujen aikaan saimme lukea uusimmat uutiset kahdesta tutkimuksesta – toinen yrityksille, toinen kotitalouksille – molempien mukaan luottamus on vähentynyt. Messuilla sen suuntaista viestiä tuli mm. muutamien raaka-ainetoimittajien piiristä. ”On epävarmempaa, pienempiä tilauksia, raaka-ainevarastoja ajetaan alas, jne.”. Toivottavasti emme kuitenkaan itse lähde ruokkimaan tätä epävarmuuden tilaa.

Tässä talouden epävarmassa tilanteessa pitää olla positiivinen. Ja luottaa omaan itseensä. Ei anneta huonoille ajoille tilaisuutta!

Osaamisemme muovialalla on yrityksissä korkealla tasolla. Mutta huolehditaan siitä, ettei taso osaamisessa eikä investoinneissa pääse laskemaan.

Jukka Silén -tampereen lisuri-

Ja yksi positiivinen huomio Alihankinta-messuilta. Epävarmuudesta puhuminen väheni messujen edetessä. Olisiko käynyt niin, että siellä vallinnut positiivinen henki tarttui kaikkiin ja usko tulevaisuuteen vahvistui? Hyvä – erittäin hyvä – jos näin kävi!

Messujen muovista antia yritysten näkökulmasta

Muovien kanssa tekemisissä olevia yrityksiä – tuotevalmistajia ja -omistajia, alihankkijoita/sopimustoimittajia, raaka-ainetoimittajia, suunnittelijoita, jne. – oli messuille asettunut yli 100 yritystä. Sen lisäksi oli yrityksiä ja toimijoita, jota esiintyivät päämiehensä osastolla. Myös eri alojen – esimerkiksi muovi ja metalli – yhteisosastoja nähtiin. Niin ikään maakuntien ja kaupunkien kokoamat osastot olivat mukana aiempien vuosien tapaan. Tällaisia olivat mm. Pohjois-Karjala ja Pori.

Seuraavaan olemme koonneet varsin tiiviiseen yhteenvetoon yli kolmekymmentä messuilla ollutta yritystä. Valitettavasti jouduimme rajoittumaan tähän määrään – kolmen messupäivän aika ei vain yksinkertaisesti riittänyt. Pahoittelut ulkopuolelle jääneille yrityksille – ensi vuonna tulemme ”kylään” teidän osastollenne.

Uusia yhteyksiä, kaupankäyntiä, yhteistyöneuvotteluja

Tämän päivän Alihankinta-messuille ei tulla ostamaan tai hankkimaan – ei välttämättä. Eikä tilauksia kirjata ylös samaan tahtiin kuin vaikkapa messujen alkuvuosina 90-luvulla. Arkipäiväinen tilaaminen on helpottunut ja siitä on tullut arkipäivän rutiinia.

Suoran kaupankäynnin oheen Alihankinta-messut tarjoaa hienot puitteet – paitsi tavata asiakkaita – niin myös neuvotella heidän kanssaan. Kaikkihan ovat noina syyskuun päivänä Tampereella. Alihankinta-messujen laaja platform helpottaa myös kokonaan uusien asiakkaiden ja toimittajien löytymisen. Se myös mahdollistaa useita tapoja ja kanavia tuoda neuvottelujen tuloksia julki.

MSK tapasi messuilla runsaasti nykyisiä ja uusia asiakkaita, sekä solmi myös sopimuksia.

Kestävän kehityksen muovimateriaaleja

Muovien materiaalitekniikka on suurien haasteiden edessä. Monet toimijat alalla asiakkaista konvertoijiin odottavat uusia, entistä vihreämpiä materiaaliratkaisuja. Näihin asioihin pureuduttiin nonien ständikeskustelujen ohella Telko Oy:n Kimmo Liinamaan esitelmässä Muoviyhdistys ry:n seminaarissa tiistai-aamupäivällä.

Muovituotteiden toimittajien kirjo oli tälläkin kertaa laaja, Harvoin saamme Suomessa koottua näin laajaa materiaalitoimittajaryhmää samaan aikaan koolle. Toki osastoilla esiteltiin muitakin materiaaleja kuin biomuoveja. Metallien korvaaminen muovilla, lämpöäkestäviä ja sähköäjohtavia muoveja oli osastoilla esillä. Niin ikään esillä oli uudentyyppisiä pehmeitä materiaaleja mm. korvaamaan PVC:tä.

K.D, Feddersen Norden AB:n materiaalivalikoimasta esillä olivat tekniset muovit – sellaiset, kuten erinomaisesti sähkökomponentteihin soveltuva polyketoni.

Rotaatiovalussa alihankintaa, mutta myös omia tuotteita

Rotaatiovalu on ollut tuotantomenetelmänä kiinteä osa Alihankinta-messuja, osa yrityksistä miltei alusta saakka. Rotaatiovaluun liittyy usein omia tuotteita alihankinnan ohella, Materiaali on pääosin perinteinen polyeteeni, mahdollisuuksia laajentaa olisi teknisessä mielessä.

Finncont Oy ei ole pelkästään roto-valmistaja, vaan on ottanut laajempaa roolia mm. tuotekehittäjänä Design Studion kautta.
Cipax Oy tuo markkinoille omaa rotaatiovalutuotantoaan Virosta (pienet kappaleet) ja Norjasta (suuret kappaleet, mm. Pioneer-veneet).

Ruiskuvalua ja siihen liittyvää erikoistekniikkaa

Ruiskuvalu on kautta aikojen ollut ”numero 1” Alihankinta-messujen näytteilleasettajien valikoimassa. Tämä on luonnollista, onhan ruiskuvalu yritys- ja tuotemääriltään selkeästi muovitekniikan kärjessä. Omat tuotteet ovat kadonneet miltei kokonaan – jos niitä on kaikilla yrityksillä ollutkaan – ja ruiskuvaluyritysten liiketoiminta on usein lähes puhtaasti tuotantokapasiteetin ja osaamisen myyntiä. Toki poikkeuksiakin on, vaikkapa suuren yleisön kuluttajamuovituotteista tuntema lohjalainen Plastex Oy.

Lue lehtemme artikkeli ”Kuukauden kuluttajamuovituote 1/2019 (Plastex Oy)” numerosta 1/2019.

Alihankinta-messuilla pääpaino näytti olevan erityisesti ruiskuvaluyritysten kohdalla vanhojen asiakkaiden tapaamisessa. Toki uusien saaminen koettiin tärkeäksi, mutta monissa kommenteissa korostettiin juuri vanhoja asiakkuuksia.

Mistä kilpailutekijät saadaan ruiskuvaluyrityksille?

Kilpailutekijäksi alalla tarjotaan yleisesti kokonaispalvelua ideasta valmiiksi tuotteeksi. Tähän pyrkivät kaikki, pelkkä sulan muovin puristaminen muottiin ei enää riitä.

Yhtenä kilpailutekijänä alalla on automaation lisääminen ja tehostaminen. Alihankinta-messujen yritysmixissä onkin perinteisesti ollut mukana myös automaatio- ja/tai robotiikkaosaamista sekä -tuotteita tarjoavia yrityksiä. Automaation rooli on ollut viime vuosina kasvava, ja se kasvaa jatkossa vieläkin nopeammin. Suuri osa (pääosa?) vaikkapa ruiskuvalukoneista menee asiakkaille robotti mukanaan.

Toinen asia on selkeä erottuminen kilpailijoista, erikoistuminen. Toimitusnopeus ja -varmuus, teollisuusalat, asiakasryhmät, materiaalit, suuret kappaleet (ja koneet), monikomponenttivalut, muotissapinnoitus/etiketöinti (IMD/IML), jne. – siinä tekijöitä, joilla asiakas saadaan yritykselle. Toki hintaa unohtamatta.

Kokonaan uudenlaista liiketoimintamallia Alihankinta 2019-messuilla esitteli TK-Työkalutiimi Oy. Vaikka yritys tunnetaankin parhaiten muotin ja työkalujen tekijänä, se on tehnyt ruiskuvalua asiakkailleen jo vuosien ajan. Nyt yritys on tuonut markkinoille toimintamallin, jossa se ruiskuvalaa asiakkailleen Sulapac Oy:n kehittämästä, täysin biohajoavasta/mikromuovittomasta raaka-aineista asiakkaan haluamia tuotteita.

TK-Työkalutiimi Oy toimittaa Sulapak-materiaalista ruiskuvalettuja kappaleita myös muille asiakkailleen.

Ruiskuvaluliiketoimintaa täydennetään usein muilla toiminnoilla tai valmistusmenetelmillä. Tällaisia ovat mm. puhallusmuovaus, kokoonpano, pakkaaminen, kokonaisen tuotteen toimittaminen asiakkaalle. Ideaalitilanne olisi tietenkin se, että asiakas saisi tuotteensa valmiina pakkauksessa muovituotteen valmistajalta.

Elintarvikkeiden muoviinpakkaus viedään yhä useammin lähelle pakattavaa tuotetta. Näin on esimerkiksi hedelmien säilönnässä.

Löytyisikö muovisten muotokappaleiden kohdalla samanlaista synergiaa?

-tampereen lisuri-

Myös muotinvalmistus on osin palannut osaksi yritysten liiketoimintaa. Toki joillain yrityksillä sitä on ollut koko ajan. Esimerkkejä muotintekemisen olemisen osana liiketoimintaa voidaan löytää monista tämän kirjoituksen yrityksistä.

VMT:n kilpailukyvyn perustana ovat olleet investoinnit, jatkuva kehittäminen ja koulutus.

Sekä ruiskuvalua ja puhallusmuovausta saman katon alla harjoittavia yrityksiä oli messuilla esillä mm. lohjalainen Plastex Oy ja Virtain Muovityö Oy (VMT), Virroilta. Niiden tuotevalikoimaan kuuluu alihankinnan ohella koko joukko omia, osin meille tuttuja kuluttajatuotteita.

Suunnittelu- ja kehitystyön tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa hänen tuotteissaan on merkittävä tapa parantaa tuotteen läpimenoa valmistusprosessissa.

Ruiskuvalun erikoistekniikoista messuilla olivat esillä mm. metallien ja kertamuovien ruiskuvalu. Esillä oli monikomponenttiruiskuvalu, niin ikään. Myös mahdollisuuksia suurten kappaleiden ruiskuvaluun kerrottiin pohjustetun koneinvestoinnein.

Työkalun valmistusta ja ruiskuvalua

Ennen vanhaan ”hyvään” aikaan muotteja valmistettiin Suomessa. Usein muotti valmistettiin ”seinän takana” samassa yrityksessä. Muutokset teollisuudessa johtivat valmistuksen alasajoon ja siirtymiseen usein pois Suomesta.

Tänään suomalainen muotinteko näyttää elävän ainakin jonkinasteista uudelleen paluuta lähelle tuotevalmistusta – joissain tapauksissa tuotevalmistajien seinien sisälle. Toimitusten läheisyys, joustavuus ja muottien toimivuus – niiden on pakko olla konvertoijaa lähellä. Oman roolinsa on ottanut malli, jossa muotin osia ja/tai komponentteja tuodaan kaukaa idästä Suomeen. Täällä muotti sitten kootaan ja koeajetaan.

Muottituote Oy: Koko liiketoimintaketju hallinnassa – asiakkaan tuotesuunnittelu, muotin suunnittelu ja valmistus sekä tuotevalmistus.
KL Tools Oy ja KL Mechanics Oy, mekaniikan palvelutalo. Muottien valmistusta ja ruiskuvalua.
Porin metallisorvaamo Nurmilo Oy esitteli uutta 5-aksiaalista työstökonettaan ja sen mahdollisuuksia.

Vaahdotettua, elastomeereja, kumituotteita

Kestomuovituotteiden ja niihin liittyvien valmistusmenetelmien ohella Alihankinta 2019 tarjosi laajan valikoiman muihin materiaaleihin sekä jatkojalostamiseen keskittyviä yrityksiä sekä heidän tuotteitaan. Niistä seuraavassa esimerkkejä.

Artekno Oy:n osastolla esillä ollut kulkuneuvo. Sen siniset osat ovat yrityksen tuotantoa.

Kumien ja elastomeerien yritysjoukosta on nostettu esille Alihankinta 2019 Hall of Fameen kuuluva Raveplast Oy Kellosta ja sastamalalainen teknisiä kumituotteita valmistava Teknikum Oy.

Mittausta ja laskentaa

Messujen osastoilla käsiteltiin monia arkipäivän ongelmia – sellaisia, jotka liittyvät tuotantotoimintaan ja joiden ratkaisu helpottaisi tuotteiden suunnittelua ja prosessien hallintaa. Digitalisaatio ja automaatio olivat myös esillä Alihankinta-messuilla.

Muovien lujuuslaskennassa olisi paljon parantamisen varaa. Vaikeaksi sen tekee muovimateriaalin anisotroopisuus – ominaisuuksien epätasaisuus kolmiulotteisessa tuotemaailmassa.

Muovien värien mittaus on usein vaikea tehtävä. Asiakkaan haluama tuoteväri – vaikkapa sininen – ei olekaan se sininen, jonka hän on ajatellut hankkineensa.

Please follow and like us:

Releated

ALIHANKINTA 2019 – TAMPERE TÄYTTYI TEOLLISUUDEN TOIMIJOISTA

Teksti: Karita Silén, kuvat: Jukka Silén (ellei lähde toisin ilmoitettu) 17.731 messuvierasta, yli 1.100 näytteilleasettajaa. Syksyyn valmistuva, aurinkoinen Tampere täyttyi kolmeksi päiväksi alihankinnasta ja teollisuuden edustajista. Oman merkittävän osansa messujen annista otti muoviteollisuus, sillä yli 100 muovialan yritystä sen eri alueilta oli esillä niin konvertoinnin, raaka-aineiden kuin oheislaitteidenkin parissa. Messukävijöistä muovin parissa työskenteleviä henkilöitä oli […]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial